Polityka danych osobowych RODO

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych


- Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane twoje
dane osobowe jest TitoFirma Sp. z o.o. ul. Kolberga 9, 25-620 Kielce - operator internetowej
platformy dostępnej od adresem www.titofirma.pl

II. Jak możesz z nami się skontaktować


- Napisz do nas oto dane kontaktowe: biuro@titofirma.pl lub napisz do nas TitoFirma Sp. z
o.o. ul. Kolberga 9, 25-620 Kielce.

III. Skąd mamy Twoje dane.


- Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z dokonywanymi zakupami na Titofirma.pl
i Allegro.pl, w tym podczas zakładania konta.

IV. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych


- Przetwarzamy Twoje dane osobowe i wykorzystujemy jedynie przy realizacji zamówień.
Dane te nie są udostępniane innym podmiotom w jakimkolwiek celu, ani nie są też
wykorzystywane przez Titofirma Sp. z o.o. do celów innych niż związane z wykonaniem
umowy sprzedaży.
- Dane Twoje będą przechowywane przez czas zgodny z przepisami prawa i na czas realizacji
umowy sprzedaży.

V. Prawo do bycia zapomnianym lub zmiany danych osobowych


- Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/
Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

VI. Prawo do wniesienia skargi


- Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych ( w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).Titofirma.pl
e-mail: sklep@titofirma.pl
tel: 606-101-009 w godź: 7 - 15